ODTÜ TEKNOKENT

Girişimcilik

YFYİ, ATOM, Kuluçka Programları, T-Jump Ventures

Ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programlarının yürütülmesinden sorumludur. Girişimciler için eğitim programları, mentorluk ve danışmanlık süreçlerinin takip edilmesi de sorumluluk alanı içerisindedir.

Web Sitesine Git

Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), ODTÜ TEKNOKENT tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı girişimcilik programıdır. Temel amacı başta üniversite öğrencileri olmak üzere, gençleri girişimciliğe özendirerek ülke çapında girişimciliği teşvik etmek ve girişimcilik kültürünü yeni nesle benimsetmektir.

ODTÜ ile ODTÜ TEKNOKENT işbirliğinde gerçekleştirilen “Yeni Fikirler Yeni İşler” yarışması, yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikri olan öğrencilerin ve yeni mezunların fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortamı sağlamakta ve onlara başarılı iş adamları olmaları yolunda destek vermektedir.

Kazanan yarışmacılar, girişim sermayesi desteğinin yanı sıra, ODTÜ TEKNOKENT’te ücretsiz ofis alanına sahip olmakta ve ihtiyaç duydukları her konuda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar. Bu yarışma ile hedeflenen, teknoloji tabanlı fikirlerin hayata geçmesi için bir girişimcinin gereksinim duyacağı imkanların sağlanması ve yüksek katma değerli teknoloji şirketlerinin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, yarışmanın başarısını da, ortaya çıkan başarılı şirket sayısı ve şirketlerin geldiği nokta belirlemektedir.

YFYİ’nin diğer benzer yarışmalardan en büyük farkı verdiği maddi ödüllerin yanı sıra, girişimci adaylarına sunduğu zengin eğitim, danışmanlık ve mentorluk destekleridir. 100’den fazla girişimci her yıl söz konusu mentorluk ve eğitim desteklerinden faydalanarak iş fikirlerini daha gerçekçi ve piyasaya uygun hale getirebilmekte ve kendilerini, iş fikirlerini daha doğru ifade edebilmektedir. 2014 yılından itibaren verilen desteklere ABD Kampı da eklenmiştir. Söz konusu kamp, uzman eğitmenler ve başarılı girişimciler tarafından verilen eğitimler, networking imkânlarıyla ODTÜ TEKNOKENT T-Jump San Francisco İş Hızlandırma Merkezi’nde gerçekleşmektedir.

YFYİ 2005 yılında sadece Genel Kategoriyle ilk kez düzenlenmeye başlanırken, 2015 yılında sağlık, enerji, savunma sanayii, bilişim, tüketici elektroniği gibi farklı kategorileri de bünyesine dâhil etmiştir. 11 yılda girişimci sayısı 195’ten 1243’e, başvuru sayısı da 195’ten 1096’ya çıkmıştır. YFYİ’nin düzenlendiği dönemler içerisinde alınan başvuruların katlanarak artmaya devam etmesi, her geçen gün daha fazla girişimci adayına ulaşıldığının ve girişimciliğe olan ilginin arttığının göstergesidir. İş fikri sayısında da büyük bir artış görülmektedir; 2005 yılında sadece 65 iş fikri YFYİ’de yer alırken, 2014 yılında bu rakam 10 katını da aşarak 705’e çıkmıştır.

Düzenlendiği 11 yıl içerisinde 50’den fazla şirketin kurulmasını sağlayan YFYİ, istihdam oluşturulmasının yanında, teknoloji geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını da sağlayarak hem kısa vadede hem de uzun vadede fayda sağlamaktadır.

2014 yılında 8 başarılı ekip ABD Kampından yararlanmaya hak kazanmış ve 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde gerek aldıkları eğitimler, gerek edindikleri networking yoluyla artık ticarileştirdikleri iş fikirleri için iş ortaklıkları kurmuş ve müşteri ilişkileri oluşturmuştur. Bu aşamanın ardından ekipler yatırımcı karşısına çıkarak şirketlerini geliştirme ve büyüme hedefi taşımaktadır.

2015 yılında 11. yılına başlayan YFYİ’de farklı bir yapılanmaya giren, YFYİ Idea ve YFYİ Pro olmak üzere iki kısma ayrılan yarışma, iki farklı hedef katılımcı profiline sahiptir.

YFYİ Idea henüz şirketi olmayan ancak iyi bir teknoloji tabanlı fikre sahip olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş mezunları hedeflemektedir. YFYİ Pro’ysa 0-3 yaş arası teknoloji tabanlı startup şirketlerini hedeflemekte olup, amaç uluslararası başarı yakalayacak şirketler geliştirmektir.

Ayrıntılı bilgi için www.yfyi.com sayfasını ziyaret ediniz.

T-IDEA


Henüz şirketi olmayan ancak iyi bir teknoloji tabanlı fikre sahip olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş mezunları hedeflemektedir.

T-START


0-4 yaş arası teknoloji tabanlı genç şirketleri hedeflemekte olup, amaç ticarileşme sürecini hızlandırmaktır.

Web Sitesine Git

ODTÜ TEKNOKENT’in üniversite öğrencileri arasında girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu ve “ATOM” (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) adıyla girişimci öğrencilerin oyun yazılımı alanındaki fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini kurma imkanı buldukları ön kuluçka merkezi ise Mayıs 2008’de hizmete girmiştir. Bu yapı, dijital oyun ve animasyon üzerine yaratıcı fikir ve projelerin deneyim ve finansman eksiklikleri yüzünden ticari hayata başlayamadan kaybolmalarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Oyun yazılımı alanında becerisi olan öğrencilere, 600 m2’lik açık ofis alanı ve toplantı salonlarından oluşan mekanda, oyun, animasyon ve simülasyon geliştirmek için ihtiyaç duyacakları altyapı, üstyapı olanakları, eğitimler ve şirketlerle ortak proje geliştirme imkanı sağlanmaktadır. Sonuçta ulaşılmak istenen hedef ise, Türkiye’de bu konuda üniversite-sanayi işbirliği içerisinde yeni şirketlerin kurdurulduğu, insan kaynağının yetiştirildiği bir ekosistem yaratabilmektir.

ATOM kapsamında elemeyi geçen gruplara bir yıl süre ile üç aşamalı destek sunulmaktadır. Şirketleşme aşamasına kadar ücretsiz ofis alanlarında desteklenen girişimciler, sektörü tanırken ürünlerini piyasanın zor koşullarından korunmakta, yatırımcı ve tüketicilerin isteklerini analiz etme ve taleplerine göre ürün veya hizmetlerini güncelleme fırsatı bulmaktadır. Türkiye’deki ilk ön-kuluçka merkezi olan ATOM kapsamında, desteklenen 65 gruptan 22’si şirketleşmiştir. Merkez, 150’den fazla geliştirici ve genç girişimciye hizmet vermiş, bu girişimci ve gruplar tarafından bugüne kadar farklı ölçeklerde 65’ten fazla oyun geliştirilerek toplamda 40 milyonun üzerinde oyunsevere ulaşmıştır.

Ayrıntılı bilgi için www.atom.org.tr sayfasını ziyaret ediniz.

1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ KOSGEB TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde teknoloji tabanlı yeni işletmelerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren ODTÜ KOSGEB TEKMER’de girişimcilere yönelik altyapı hizmetleri (ofis alanı, internet, toplantı ve konferans salonları teknik, idari ve mali danışmanlık hizmetleri, üniversite imkanlarıdan faydalanma, Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyle uygulama projelerinin desteklenmesi hizmetleri sunulmaktadır.

ODTÜ KOSGEB TEKMER’e ek olarak kurulan tematik kuluçka merkezleri de bulunmaktadır. 2007 yılında faaliyete başlayan MikroElektroMekanik Sistemler alanında işletmelerin yer aldığı ODTÜ MEMS sağlanan hizmetler ve finansal destekler anlamında start-up’ların piyasa koşullarında tutunmasına yardımcı olmaktadır. İki yıl boyunca kuluçka merkezlerinde desteklenen teknoloji tabanlı start-up’lar, mezun olduktan sonra teknopark şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

Teknogirişim ve TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında yeni hayat bulan şirketlere de destek sağlanarak kuluçka evresindeki bu şirketlere uygun eğitimin, mentorluğun, danışmanlığın ve finansal desteğin sunulduğu “Teknogirişim Kuluçka Merkezi”nde Teknogirişim şirketlerinin fiziksel alan, ofis ve altyapı ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Mevcut kuluçka programlarına ek olarak 2013 yılında özellikle bilişim alanında çalışan genç ve yeni işletmelerin gelişimine katkı sağlamak üzere ODTÜ – Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi kurulmuştur. Bu merkez bünyesinde girişimci bireylere/ekiplere veya firmalara ofis hizmetleri, donanım ve yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetleri sunulacaktır. Merkeze kabul edilecek girişimcilere eğitimler verilecek, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri ile tanıtım ve pazarlama danışmanlığı sunulacaktır. Ayrıca mali ve hukuki konularda ise tavsiyelerde bulunularak, pazar yaratmalarını kolaylaştırmak üzere networking faaliyetleri gerçekleştirilecektir. ODTÜ – Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi ilk girişimcilerini 2014 başı itibariyle kabul etmeye başlamıştır.

Başarılı ve potansiyeli olan girişimcilere yatırım yapılması süreçlerinin yürütülmesi için kurulmuş bir yapıdır.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara