ODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT Ekosistemi

ODTÜ TEKNOKENT Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkıdır.

TEKNOTRANSFER

Üniversite ile sanayi işbirliğini sağlamak üzere hizmetlerin yürütüldüğü programlar

Teknoloji Transfer Ofisi, ODTÜ-TTO: Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından patente konu buluşun ekonomik değere dönüştürülmesine kadar olan süreçte finansman sağlanmakta ve akademisyenlere yönetsel destekler verilmektedir. ODTÜ-TTO bünyesinde, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının patentlenmesini koordine ederek spin-off şirketlerin kurulması desteklenmektedir.

Bilgi Transfer Ofisi, ODTÜ-BTO: ODTÜ ile işbirliği içerisinde oluşturulan ODTÜ-BTO sayesinde sanayi ile ortak proje yürütmek isteyen araştırmacılara ve üniversite ile birlikte çalışmak veya hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarına hizmetler sunulmaktadır. ODTÜ-BTO; üniversite-sanayi işbirliği danışmanlık hizmetleri, proje destekleri, eşleştirme, sözleşme yönetimi, patent destekleri ve girişimcilik destekleri konularında akademisyenlere, öğrencilere ve sanayicilere yenilikçi, kaliteli, etkin teknik danışmanlık ve yönetim hizmetleri sağlamaktadır.

TEKNOBOOSTER

Genç şirketlerin yurt dışına açılmalarını sağlamak üzere müşteri bulmalarını, iş geliştirmelerini ve yatırım almalarını sağlayacak eğitimlerin ve mentorlukların sağlandığı programlar.

TeknoJUMP İş Hızlandırma Programı: 2013 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk uluslararası hızlandırma programıdır. Programın temel amacı, teknoloji tabanlı şirketlerin uluslararasılaşma süreçlerini hızlandırmak, bilgi ve deneyimlerini artırmak, bağlantılarını kısa zamanda etkin bir şekilde kazanmalarını sağlamaktır.

Programa, belirli düzeyde tecrübeye ve şirketini küresel alanda büyütme vizyonuna sahip girişimciler seçilmektedir. TeknoJUMP kapsamında eğitimler düzenlenmekte, danışmanlıklar ve mentorluklar sağlanmakta, CEO-in-Residence yaklaşımıyla üst düzey kişilerle çalışmalarına olanak yaratılmakta, yerli ve yabancı yatırımcıların karşısına çıkmaları sağlanmaktadır.

TEKNOCUBATOR

Kuluçka evresindeki firmalara eğitimlerin, mentorlukların, danışmanlıkların, finansal desteklerin sunulduğu; fiziksel alan, ofis ve altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı tüm kuluçka program ve merkezleri.

ODTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi, TEKMER: Teknoloji tabanlı yeni şirketlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren KOSGEB ile işbirliği içerisinde yürütülen ODTÜ KOSGEB TEKMER’de iki yıl boyunca desteklenen teknoloji tabanlı start-up’lar, mezun olduktan sonra ODTÜ TEKNOKENT şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

ODTÜ MEMS: Mikro Elektro Mekanik Sistemler alanında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu ODTÜ MEMS’te de sağlanan hizmetler ve finansal desteklerle start-up’ların piyasa koşullarında tutunmasına yardımcı olmaya çalışılmaktadır.

Teknogirişim Kuluçka Merkezi: Teknogirişim ve TÜBİTAK 1512 (Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı) kapsamında yeni hayat bulan şirketlere uygun eğitimi, mentorluk, danışmanlık ve finansal destek sunulan “Teknogirişim Kuluçka Merkezi”nde şirketlerin fiziksel alan, ofis ve altyapı ihtiyaçları karşılanmaktadır.

ODTÜ – Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi: Bilişim alanında çalışan genç ve yeni işletmelerin gelişimine katkı sağlamak üzere kurulan ODTÜ - Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi’nde girişimcilere veya şirketlere ofis hizmetleri, donanım, yönetim, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Girişimcilere, kuluçka merkezlerinde sağlanan desteklerin yanı sıra eğitimler, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri ile tanıtım ve pazarlama danışmanlığı da verilmektedir. Mali ve hukuki konularda ise pazar yaratmalarını kolaylaştırmak üzere networking faaliyetleri yürütülmektedir.

TEKNOLIBRARY

İnovasyon, teknoloji, girişimcilik, üniversite-sanayi işbirliği konuları başta olmak üzere girişimciler için kaynak oluşturacak çeşitli raporların, yayınların, kitapların ve ODTÜ TEKNOKENT dergisi/bülteninin yayımlanması yoluyla oluşturulacak kütüphane.

İnovasyon, teknoloji, girişimcilik, tasarım, yaratıcılık, üniversite-sanayi işbirliği konuları başta olmak üzere kaynak niteliğinde bir kütüphane oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli raporlar, yayınlar, e-bültenler ve kitaplarla zenginleştirecek kütüphanenin girişimcilere ve tüm paydaşlara ulaştırılması planlanmaktadır.

TEKNOCLUSTER

Firmalar arası işbirliği ve sinerjiyi sağlamak; rekabetçiliği artırmak için bölge içerisinde oluşturulmuş tüm kümelenmeler.

ODTÜ TEKNOKENT’te bulunan ve her biri kendi alanında lider olan 300’ün üzerinde şirketin aralarındaki işbirliklerini arttırmak amacıyla savunma sanayii ve bilişim-telekomünikasyon alanlarında iki ayrı küme oluşturulmuştur. Amaç; uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi işbirliğini geliştirmek, sektörde sahip olunan birikimin diğer sektörlere aktararak kaynakların doğru kullanılmasını ve yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamaktır.

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’nde yaklaşık 90 şirkete, Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi’nde ise 150 şirkete ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Başarılı işbirliği sonuçları doğuran alım heyeti, proje pazarı, tanıtım günleri ve eşleştirme etkinlikleri düzenlenmekte, şirketlerin ulusal ve uluslararası fuarlara katılımları desteklenmektedir.

TEKNOBRIDGE

Üniversite-sanayi arasında, teknoloji transferi, teknoloji işbirliği vb. konularda ulusal ve uluslararası arenada köprü görevi gören tüm program, proje ve hizmetler.

Yurtdışı Merkezler: Firmaların başarısını küresel ölçeğe taşımak ve özellikle ülke açısından kritik öneme sahip savunma sanayiine fayda sağlamak üzere Washington DC’de irtibat ofisi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek üzere San Francisco’da bir T-Jump hızlandırma merkezi ve ICT alanında faaliyet gösteren firmaların Güney Asya bölgesinde yeni pazarlar ve iş alanları geliştirmesini sağlamak üzere Malezya’da bir temsilcilik oluşturulmuştur.

Uluslararası İşbirlikleri: Microsoft, GE, Intel gibi uluslararası şirketlerle, Silikon Vadisi’nde yerleşik aktörlerle, Kaliforniya Üniversitesi - Berkeley’le bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmaktadır. Ayrıca know-how ve bilgi birikimini teknopark veya girişimcilik ekosistemi kuracak diğer ülkelere açmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Libya ve Tunus’la sözleşmeler imzalanmıştır.

Enterprise Europe Network: ODTÜ TEKNOKENT, KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak, yenilikçi üretim ve satış performanslarını geliştirmek, Avrupa finans desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş Enterprise Europe Network’ün (Avrupa İş ve Yenilikçilik Ağı) üyesidir. EEN-Anatolia Projesi yoluyla ODTÜ’ye, araştırma merkezlerine ve bünyesinde yer alan firmalara bilgi akışı sağlayarak teknolojik istek ve önerileri dünyaya açmaktadır.

Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi: Avrupa Birliği fonlarını daha etkin kullanarak üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşlarda üretilen fikirlerin yayılmasına aracılık ederek, fikrin araştırmaya dönüşmesine kaynak sağlamak üzere ulusal ve uluslararası programlara başvuruda bulunmak için projeler sunulup kabul edilen projeler yürütülmektedir.

TEKNOPRENEUR

Teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için yürütülen ön kuluçka programları

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi, ATOM: Üniversite öğrencileri arasında girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurulan ATOM; girişimci öğrencilerin oyun yazılımı alanındaki fikirlerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini kurma imkanı bulacakları bir ön kuluçka merkezidir. Şirketlerini kurana kadar ücretsiz ofis alanlarında her türlü altyapı, üstyapı imkanları ve çeşitli eğitimlerle desteklenen girişimciler sektörü tanırken ürünlerini piyasanın zor koşullarından da koruyarak yatırımcı ve tüketicilerin isteklerini analiz etme yoluyla taleplere göre ürün veya hizmetlerini güncelleme fırsatı yakalamaktadır.

Yeni Fikirler Yeni İşler, YFYİ: Teknoloji tabanlı girişimciliği yaygınlaştırmayı ve desteklemeyi hedefleyen YFYİ Türkiye’nin ilk teknoloji tabanlı iş planı yarışmasıdır. İlk kez 2005 yılında yapılan YFYİ’de bugüne kadar 50 yeni şirket kurulmuş, kurulan bu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 150’nin üzerine çıkmıştır.

TEKNOFUND

Girişimcilerin projelerine finansal destek bulunması ve sağlanması için yürütülen programlar

Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği – METUTECH-BAN: Girişimciliği teşvik etmek ve uluslararası işbirliği için yürütülen tüm programların desteklenmesi için ODTÜ işbirliğinde “METUTECH – BAN Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği” kurulmuştur. Dernek “Teknoloji Yatırımcıları Ağı” yapılanması ile 2007 yılında “ilk melek yatırımcılar derneğini” başlatan kurum olma özelliği de taşımaktadır. ODTÜ mezunları ve ODTÜ TEKNOKENT’in başarılı yöneticilerinin yatırımcı sıfatıyla üye olduğu METUTECH-BAN, 2007’den beri teknoloji tabanlı girişimcilerle yatırımcılar arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

TeknoFund Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: 2014 yılında çekirdek ve başlangıç aşamasında olup finansman ihtiyacında bulunan girişim şirketlerine ve projelere destek sağlamak üzere “Teknofund” Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) kurmak yolunda ilk adım atılmıştır. Yatırım Fonu ile girişimci şirketlere ve projelere daha fazla kaynak yaratmaya çalışılarak sadece ODTÜ TEKNOKENT’teki projelere değil, diğer teknoparklardaki projelerden de uygun görülen başlangıç aşamasındaki projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

TEKNOLIFE

Bölgede sosyal yaşamın hareketlenmesi ve networking amaçlı tüm sosyal etkinlik, toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi.

Araştırmacılar, mühendisler, yazılımcılar, girişimciler, yatırımcılar başta olmak üzere tüm paydaşların günlük hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri ODTÜ TEKNOKENT’in yüksek nitelikli bir yaşam alanı olması için sürekli çalışmalar yürütülmektedir.

Farklı yeme içme seçeneklerinden spor tesislerine, konser, sergi ve benzeri sanat etkinliklerinden farklı konulardaki hobi kulüplerine kadar birçok konuda imkanlar sunulması için çalışılmaktadır. ODTÜ TEKNOKENT’lilere iş dışında da kaliteli zaman sunmak ve iş evrenini tercih edilir bir ortama çevirmek üzere yeni yıl ve yaz partileri düzenlenerek çeşitli sosyal etkinliklerle herkesin bir araya gelmesi sağlanmakta ve geniş bir sosyal ağ oluşturulmasına çalışılmaktadır.

TEKNOACADEMY

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde bulunan başta KOBİ'ler ve girişimciler olmak üzere tüm teknokent şirketlerine katkı sağlamak ve teknokent içindeki paylaşımı artırmak amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler düzenlenmesi.

Düzenlenen eğitim ve seminerler yoluyla ODTÜ TEKNOKENT çalışanlarının kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekleri daha iyi bir ortam yaratılması hedeflenmektedir. Şimdiye kadar düzenlenen eğitimlerden bazıları; Lojistik Mühendisliği ve Yönetimi, Proje Yönetimi, İş Geliştirme ve Ürün Geliştirme, Ar-Ge Projeleri Hazırlama, Marka ve İnovasyon, Girişimciliğin Temelleri, İş Modellemesi, İş Planlaması ve Yasal Mevzuat eğitimleridir.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara