ODTÜ TEKNOKENT

Türkiye’nin milli savunma projelerine ODTÜ TEKNOKENT TSSK imzası

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayiinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ TEKNOKENT Sav...

Tarih 04.09.2017

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayiinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısı var. Türkiye’nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA’da, ülkemizin ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk modern tankı ALTAY’da, ilk milli gemisi MİLGEM’de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2’de ODTÜ TEKNOKenT TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor.  

ODTÜ TEKNOKENT’te Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (SATGEB) kurulması ile birlikte Aselsan, Havelsan, TAI gibi sektörün büyük ana yüklenicilerinin Ar-Ge birimleri de ODTÜ TEKNOKENT’te yer alıyor. TSSK bünyesinde insanlı ve insansız araç, ileri malzeme, KBRN teknolojileri, koruyucu araç ve malzeme teknolojilerinin yanı sıra, insan-makine ara yüzü, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, simulasyon sistemleri, elektronik ve bilgi sistemleri ile birlikte test, kalibrasyon, modelleme ve bakım gibi çok çeşitli mühendislik hizmetlerini sağlayan ana yükleniciler ile küçük ve orta ölçekli şirketler faaliyetlerini sürdürüyor. Kümelenmenin itici gücünü üniversite, sanayi ve araştırma arasındaki sinerji ile gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri oluştururken, TSSK üyesi firmalarda yaklaşık 2.500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor ve savunma sanayiine dönük olarak yaklaşık 500 aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor.   

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli olması zorunlu ve kritik ihtiyaçlarının, üniversiteler ile ar-ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi şirketlerince geliştirilmesi; yerli savunma sanayii şirketleri, üniversiteler ve diğer şirketler ile ar-ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde uluslararası pazarlara teknoloji üretmesi vizyonuyla yola çıkan ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi - TSSK, savunma sanayii sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan yapısıyla uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi işbirliğini geliştirmenin yanı sıra sektörde sahip olunan birikimin yurt içi ve dışındaki diğer sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamayı misyon ediniyor.  

ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi - TSSK, kuruluşundan bu yana Teknokentler’de yerleşik olarak bulunan 100’dan fazla firmayı, ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tesis güvenlik belgeleri için yapılan düzenlemeler, başarılı işbirliği sonuçları doğuran proje pazarı etkinlikleri ve sektörel ulusal fuarlara katılım ile destekliyor. Bu kapsamda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen “ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi” projesi, TSSK bünyesinde bulunan 19 firmanın katılımıyla başladı. Proje kapsamında firmaların ihracat kapasiteleri ve deneyimlerini artırmak ve kümelenme faaliyetlerini destekleyerek uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmek üzere eğitim/danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı iş birliği ile ticari alım heyetlerinin ağırlanıyor, ülke ziyaretleri yapılıyor ve fuarlara katılımda bulunuluyor. SSM iş birliği ile ayrıca bu proje kapsamında pazar araştırmaları ve ülke ziyaretleri gerçekleştiriliyor ve ticari heyetler Türkiye’de ağırlanıyor. Savunma sektörünün kalelerinden biri olan TSSK, 2015 yılında başlayan 2. URGE projesinin onaylanması ile birlikte 50 kadar firmaya uluslararası alanda gerek tanınırlıklarını gerekse ihracatlarını artırmakta destek oluyor.

 

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara